Škola muzičke produkcije

Muzička produkcija predstavlja proces pripreme, beleženja, estetskog oblikovanja i tonsko-tehničke obrade audio zapisa.

Odvija se u profesionalnom tonskom studiju opremljenom visokokvalitetnim mikrofonima, višekanalnim magnetofonom, umreženim računarima i velikim brojem muzičkih fontova i softvera.

Škola muzičke produkcije je tu za sve koji žele da učestvuju u dizajniranju zvuka, bilo da se radi o muzičkoj ili filmskoj industriji.

Rokenroler škola muzičke produkcije uči polaznike celokupnom radu u studiju, i može Vam popći da dalje postanete: muzički producent, muzički saradnik, tonski snimatelj, kompozitor kratkih formi za radio i televiziju ili aranžer.

Kurs muzičke produkcije

Kao i svi ostali časovi u Rokenroleru, kurs muzičke produkcije se zakazujue po dogovoru.

Proces dizajniranja zvuka sastoji se od tri osnovne faze:

  • vokalno instrumentalno snimanje – recording (značaj kvaliteta zvuka i snimka)
  • obrada audio materijala – mixing (predstavlja vešto spajanje svih instrumenata i vokala u jedan audio zapis)
  • završno procesuiranje – mastering (deo postprodukcije koji niveliše razlike, briše suvišne i „neprijatne“ delove, poboljšava sam miks, finalizuje i daje konačni izgled vašoj numeri).

Na kursu muzičke produkcije učićete detaljno o svakom, sa glavnim fokusom na praktični deo.

Muzička produkcija u Beogradu se može učiti na mnogim akademijama, kao i u školama, ali smo sigurni da je naš kurs najzabavniji i najpristupačniji!

Steknite znanje i sjajno se zabavite sa vrhunskim predavačima!