Škola usne harmonike

Usna harmonika je, kažu, najprodavaniji muzički instrument na planeti.

Pre više od 5000. godina u Kini je postojao muzički instrument Sheng – Šeng koji je funkcionisao po principima današnje usne harmonike.

Instrument Šeng je bio napravljen od bambusove trske, a tonovi su se proizvodili duvanjem vazduha kroz otvore različitih prečnika i dužina.

Taj instrument se razvijao, menjao se i evoluirao kroz vekove, pa je zbog neobičnog novog zvuka, kao i lakoće sa kojom se sviralo, usna harmonika postala vrlo popularan instrument 1820-ih godina.

Usnu harmoniku najčešće možemo čuti u blues, soul i jazz muzici, a po malo i u rock muzici.

Časovi usne harmonike

Časovi usne harmonike u Beogradu nisu tako česta stvar.

U Rokenroleru imate priliku da upoznate ovaj instrument, naučite da svirate, a možda čak i da se pridružite nekom blues, soul, jazz ili rock bendu!

Uz iskusne predavače, steknite znanje, zabavite se i pronađite u nekom od ovih žanrova muzike.

Časovi usne harmonike se sa polaznicima dogovaraju oko termina koji najviše odgovaraju, kako bi se svaki planirani čas održao.