Cenovnik & cene časova

Muzička škola “Rokenroler” u Zemunu, Beograd organizuje individualne i grupne časove gitare, bas gitare, bubnjeva, klavijature, modernog pevanja, solfeđa i muzičke produkcije. Cenovnik i cene časova & kurseva (gitare, bas gitare, bubnjeva, klavijature, modernog pevanja, solfeđa i muzičke produkcije) su veoma povoljne.

 • GRUPNA NASTAVA
 • 4 časa mesečno: 7.000 din.
 • 8 časova mesečno: 12.000 din.
 • Za 2 učenika čas traje 60 minuta
  Za 3 učenika čas traje 75 minuta
  Za 4-5 učenika čas traje 90 minuta
 • INDIVIDUALNA NASTAVA
 • 4 časa mesečno: 9.000 din.
 • 8 časova mesečno: 16.000 din.
 • Individualni čas traje 45 minuta

 • POPUST
 • Za roditelje koji upišu više svoje dece, za svako naredno dete roditelj dobija popust.

 • Za drugo dete popust je 15%.
  Za treće popust je 30% .
 • Ako jedan polaznik želi da svira 2 instrumenta, takođe će dobiti popust.
  Za drugi instrument dobija popust 15%.
 • PLAĆANJE
 • Bez obzira da li se polaznik odluči za pojedinačnu ili grupnu nastavu (za instrument gde je to moguće), plaćanje se vrši do prvog nastavnog časa u mesecu i to uplatnicom na račun škole.
  S obzirom na kvalitet predavača i uslove koje obezbeđuje škola, cene su izuzetno povoljne, te se očekuje od roditelja da na vreme izvrše plaćanje, do prvog časa u mesecu.
 • INDIVIDUALNA NASTAVA
 • O svemu napred iznetom, muzička škola “Rokenroler” i polaznik, odnosno njegov staratelj sačinjavaju Ugovor.

  Ukoliko polaznik želi da napusti školu, to je moguće u svakom trenutku bez obzira na potpisan ugovor.